អំពូល LED​ដាក់លើតុ

$11.43$15.56

In stock

ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Description

Specification

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

, , ,

品牌

 创享

功率

 5W及以下

质保年限

 3年

是否智能操控

 否

灯具是否带光源

 带光源

材质

 铁

型号

 T-601

光源类型

 LED

电压

 ≤36V(含)

FAQ

CART

No products in the cart.