+(ជូ~លាង)ជាវេទិកាទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺណេតនៅកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងដោយ៖ លោកឈួ តុងអាន នៅ ថ្ងៃទី១១ខែ០៥ឆ្នាំ២០១៩

(ជូ~លាង)ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

(ជូ~លាង)មានលក់ទំនិញជាច្រើនដូចជា៖ សំលៀកបំពាក,ស្បែកជើង,ទារកនិងប្រដាក្មេងលេង,សំភារះកីឡា,គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទ។(ជូ~លាង)

 +ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺផ្តល់ភាពងាយសំរាប់ការទិញទំនិញដោយប្រើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចបង្កើតការលក់តាមអ៊ិនធឺណេតភ្ជាប់វវាងអ្នកលក់និងអ្នកប្រើប្រាស់ឲក្លាយជាវេទិកាអ្នកលក់រាយតាមអ៊ិនធឺណេតធំជាងគេនៅកម្ពុជា។

+បេសកម្ម

~ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់តំរូវការតាមរយះការផ្តល់ទំនុកចិត្តនិងភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។~ស្វែងរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ដែលមានគុណភាពពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ល្បីឈ្មោះក្នុងស្រុកនិងនៅបរទេសឲដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់។

Store Location

Address :St 271,Condo Lar Roarth, Phnom Penh, Cambodia.

Main Menu