អាវ

$9.90

In stock

ដឹកជញ្ជូនចន្លោះពី10-15ថ្ងៃ

Compare

 

https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=6486945862

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

, , ,

品牌

 other其他

服装款式细节

 蝴蝶结

领型

 V领

衣门襟

 单排多扣

成分含量

 31%(含)-50%(含)

质地

 其他

服装版型

 修身

ទំហំ

, , , ,

Main Menu