អាវ

$9.03

In stock

ទំនិញដឹកជញ្ចួនចន្លោះពី10-15ថ្ងៃ

Compare

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

品牌

 娇茵朵

ទំហំ

, , , , ,

领型

 娃娃领

衣门襟

 单排多扣

颜色分类

 白色 黑色 雾霾蓝 白色加绒 雾霾蓝加绒 黑色加绒

成分含量

 30%及以下

质地

 其他

尺码

 S 建议80-95斤 M 建议95-108斤 L 建议108-118斤 XL 建议118-127斤 2XL 建议128-140斤 3XL 建议141-155斤

Main Menu