អាវ

$9.50

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 

https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=1121797851

Additional information

服装款式细节

 拼接 印花 蕾丝

领型

 POLO领

衣门襟

 单排多扣

成分含量

 31%(含)-50%(含)

质地

 其他

ទំហំ

, , , ,

Main Menu