អាវ

$12.15

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Additional information

面料

 蚕丝

上市年份/季节

 2016年冬季

成分含量

 31%(含)-50%(含)

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , , , ,

ទំហំ

, , , ,

Main Menu