អាវសាច់ចាក់ម៉ូតបញ្ឆោត

$11.08

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

SYG43653487598

Additional information

厚薄

 常规

面料

 其他

袖型

 常规

衣门襟

 单排扣

成分含量

 51%(含)-70%(含)

衣长

 中长款

上市年份/季节

 2019年春季

组合形式

 假两件

袖长

 长袖

通勤

 韩版

风格

 通勤

款式

 开衫

服装版型

 宽松

流行元素/工艺

 口袋 拼接

ពណ៍​​​ (រូប)

, , ,

ទំហំ

, , , ,

Main Menu