អាវរងា

$24.00

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 

 

…………
………
………

Additional information

图案

 纯色

厚薄

 加厚

品牌

 自主品牌

袖型

 常规

衣门襟

 拉链

年份季节

 2020年冬季

适用年龄

 18-24周岁

衣长

 短款

领子

 其他

袖长

 长袖

风格

 通勤

服装版型

 宽松

流行元素/工艺

 拼接

ពណ៍​​​ (រូប)

,

ទំហំ

, , ,

Main Menu