អាវរងាក្មេងប្រុស

$9.80

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Description

品牌: 范蕊雅
适用年龄: 3个月 6个月 12个月 9个月 18个月 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁
针织面料: 羊绒混纺
图案: 纯色
风格: 韩版
领型: 圆领
适用性别: 中性
模特实拍: 实拍无模特
衣门襟: 套头
毛线粗细: 加粗毛线
是否带帽子: 无
颜色分类: 米白色 银色 姜黄色 桔色 红色
参考身高: 80cm 90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm
厚薄: 加厚

Specification

Additional information

图案

 纯色

厚薄

 加厚

品牌

 范蕊雅

毛线粗细

 加粗毛线

是否带帽子

 无

针织面料

 羊绒混纺

衣门襟

 套头

适用年龄

 3个月 6个月 12个月 9个月 18个月 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁

适用性别

 中性

模特实拍

 实拍无模特

领型

 圆领

风格

 韩版

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , ,

កំពស់

, , , , , ,

FAQ

CART

No products in the cart.