អាវយឺតដៃខ្លី

$8.00

In stock

ដឹកជញ្ជូនចន្លោះពី10-15ថ្ងៃ

Compare

………….
……….
……….

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , ,

图案

 其他

基础风格

 青春流行

厚薄

 常规

品牌

 其他/other

适用场景

 其他休闲

颜色

 灰色短袖 白色短袖 黑色短袖 浅蓝短袖 深蓝短袖 纯白T恤

细分风格

 潮

尺码

 M L XL 2XL 3XL

版型

 修身

上市时间

 2020年

面料分类

 牛津纺

领型

 尖领(常规)

适用对象

 青年

袖长

 短袖

适用季节

 夏季

服饰工艺

 水洗

ទំហំ

, , , ,

Main Menu