អាវនារីម៉ូតថ្មីៗស្តាយបស្ចឹមប្រទេស

$15.23$17.54 (-61%)

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Description

20190722_213018_116.jpg

20190722_213018_118.jpg
20190722_213018_119.jpg
20190722_213018_120.jpg
20190722_213018_121.jpg
20190722_213018_122.jpg
20190722_213018_123.jpg
20190722_213018_124.jpg
20190722_213018_125.jpg

20190722_213018_128.jpg
20190722_213018_129.jpg
20190722_213018_130.jpg
20190722_213018_131.jpg
20190722_213018_132.jpg
20190722_213018_133.jpg
20190722_213018_134.jpg
20190722_213018_135.jpg
20190722_213018_136.jpg
20190722_213018_137.jpg
20190722_213018_138.jpg
20190722_213018_139.jpg
20190722_213018_140.jpg
20190722_213018_141.jpg
20190722_213018_142.jpg
20190722_213018_143.jpg
20190722_213018_144.jpg
20190722_213018_145.jpg
20190722_213018_146.jpg
20190722_213018_147.jpg

Specification

Additional information

图案

纯色

品牌

西之萱

货号

XZX520135356

袖型

飞飞袖

服装款式细节

镂空 褶皱 拼接 不对称 波浪 纽扣

年份季节

2019年夏季

适用年龄

25-29周岁

穿着方式

开衫

衣长

常规款

组合形式

单件

销售渠道类型

纯电商(只在线上销售)

领型

圆领

袖长

短袖

材质成分

其他100%

通勤

韩版

风格

通勤

服装版型

直筒

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , , ,

ទំហំ

, , , ,

FAQ

CART

No products in the cart.