អាវចាក់

$9.50

In stock

ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Additional information

图案

 纯色

ទំហំ

, , , ,

厚薄

 常规款

面料

 羊绒

服装款式细节

 螺纹 树脂固色

衣长

 常规款

组合形式

 单件

领子

 V领

袖长

 长袖

风格

 通勤

款式

 套头

年份/季节

 2020年秋季

面料主材质含量

 31%(含)-50%(含)

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , ,

Main Menu