ស្គី​នឯកជន​​ MI 9/9D , 9SE/9D, 9Pro/9D 10/10Pro

$3.65$6.20

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Additional information

品牌

 carkoci/卡古驰

材质

 钢化玻璃

型号

 小米系列 防窥膜

适用品牌

 MIUI/小米

贴膜特点

 防指纹 高清 防偷窥

贴膜类型

 前膜

生产企业

 东莞市奇索电子科技有限公司

ប្រភេទ

, , , ,

Main Menu