រ៉ូប

$19.56

In stock

ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 

Additional information

图案

 格子

裙型

 荷叶边裙

ទំហំ

, , , , , ,

面料

 其他

袖型

 荷叶袖

衣门襟

 套头

成分含量

 51%(含)-70%(含)

腰型

 高腰

年份季节

 2020年秋季

材质

 涤纶

组合形式

 两件套

领型

 V领

裙长

 中裙

袖长

 长袖

通勤

 复古

风格

 通勤

流行元素/工艺

 蝴蝶结

ពណ៍​​​ (រូប)

,

Main Menu