រ៉ូប

$22.14

In stock

ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 

Additional information

图案

 纯色

品牌

 other/其他

裙型

 百褶裙

面料

 织锦

袖型

 常规

衣门襟

 套头

成分含量

 81%(含)-90%(含)

腰型

 中腰

年份季节

 2020年夏季

材质

 锦纶

组合形式

 单件

领型

 西装领

裙长

 长裙

袖长

 短袖

通勤

 韩版

风格

 通勤

款式

 其他/other

ទំហំ

, , ,

Main Menu