រ៉ូប

$12.00

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

– -_- –

– -_- –– -_- –

-|-_-|-

Additional information

图案

 纯色

品牌

 other/其他

适用场景

 休闲家居

成分含量

 95%以上

家居服风格

 甜美

款号

 9022

领型

 小翻领

裙长

 长裙

适用对象

 青年

袖长

 长袖

适用季节

 秋季

面料主材质

 棉

ពណ៍​​​ (រូប)

,

ទំហំ

, ,

Main Menu