រ៉ូប

$17.00

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配腰带刺绣连衣裙

 

圆领长袖连衣裙,肩部叠层装饰。正面排扣闭合,可调腰带加缝刺绣。刺绣图案及褶皱装饰。

 

 

 

 

 

 

Additional information

图案

 纯色

袖型

 常规

领型

 圆领

裙长

 中裙

衣门襟

 套头

袖长

 长袖

年份季节

 2020年秋季

风格

 街头

街头

 欧美

ទំហំ

, , ,

Main Menu