រ៉ូបសាច់សារូ

$8.27$10.45 (-21%)

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

适用年龄: 18-24周岁
尺码: 均码
图案: 纯色
风格: 通勤
通勤: 韩版
腰型: 高腰
颜色分类: 基础黑 丁香紫
袖型: 泡泡袖
组合形式: 单件
货号: 98197#
年份季节: 2020年夏季
袖长: 短袖
裙长: 中裙

Additional information

图案

 纯色

货号

 98197#

袖型

 泡泡袖

腰型

 高腰

年份季节

 2020年夏季

适用年龄

 18-24周岁

组合形式

 单件

裙长

 中裙

袖长

 短袖

通勤

 韩版

风格

 通勤

ពណ៍​​​ (រូប)

,

ទំហំ

, ,

Main Menu