រ៉ូបរដូវក្តៅថ្មីរបស់កុមារ

$4.52$11.40 (-60%)

In stock

Compare

Description

សាច់ក្រណាត់ធ្វើពីដើមកប្បាស

ខ្នាត
ទំហំ(cm) ប្រវែងសំពត់ ដើមទ្រូង*2 /
លេខ7/90 46 27
លេខ9/100 48 28
លេខ11/110 50 29
លេខ13/120 52 30
លេខ15/130 54 31
ណែនាំ ទំហំគឺអាចលំអៀង2-3cm

 

 

 

 

 

 

Specification

Additional information

ម៉ាក

 other/其他

អាយុដែលសាកសម

 2-6ឆ្នាំ

ស្តាយ

 ព្រះនាងតូច

រដូវដែលសាកសម

រដូវក្តៅ

ម៉ូត

 ខ្សែចងបូរពីក្រោយ

ពណ៍​​​ (រូប)

កំពស់

, , , ,

FAQ

CART

No products in the cart.