រ៉ូបម៉ូតថ្មីបែបសាមញៗ

$11.70

In stock

ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Description

                                                                     

………

Specification

Additional information

图案

 圆点

货号

 GD

裙型

 百褶裙

面料

 雪纺

袖型

 泡泡袖

衣门襟

 套头

成分含量

 31%(含)-50%(含)

腰型

 高腰

年份季节

 2019年夏季

适用年龄

 18-24周岁

组合形式

 单件

领型

 V领

裙长

 中裙

袖长

 短袖

通勤

 韩版

风格

 通勤

款式

 其他/other

ទំហំ

, , ,

FAQ

CART

No products in the cart.