រ៉ូបបាក់

$18.00

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Additional information

厚薄

 适中

品牌

 娅谷奈

货号

 YGN2019A2533A

大码女装分类

 连衣裙

袖型

 常规

服装款式细节

 绑带

年份季节

 2020年春季

适用年龄

 35-39周岁

穿着方式

 套头

组合形式

 单件

销售渠道类型

 纯电商(只在线上销售)

领型

 立领

裙长

 长裙

袖长

 长袖

材质成分

 其他100%

通勤

 韩版

风格

 通勤

服装版型

 宽松

服饰工艺

 立体裁剪

ពណ៍​​​ (រូប)

, ,

ទំហំ

, , , ,

Main Menu