រ៉ូបចាក់

$11.40

In stock

ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

c3325905-8139-4e2a-b5e4-df56e67f99a4

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

1-Img-01, 1-Img-02, 1-Img-03, 1-Img-04, 1-Img-05, 1-Img-06, 1-Img-07

图案

 纯色

ទំហំ

, , , ,

品牌

 other/其他

货号

 F40341

裙型

 A字裙

廓形

 A型

袖型

 常规

衣门襟

 套头

成分含量

 30%及以下

腰型

 高腰

年份季节

 2020年秋季

组合形式

 单件

领型

 圆领

裙长

 中裙

袖长

 七分袖

风格

 通勤

款式

 其他/other

流行元素/工艺

 系带

Main Menu