រ៉ូបក្មេងស្រីបែបបស្ចឹមប្រទេស

$5.28$7.58 (-30%)

In stock

Compare

Additional information

កំពស់

, , , ,

ពណ៍​​​ (រូប)

ម៉ាក

 宇盛利

ធាតុផ្សំ

 កប្បាស70% ផ្សេងៗ​30%

អាយុសាកសម

 2-9ឆ្នាំ

ស្តាយ

 ងាយស្រួល

រដូវដែលសាកសម

រដូវក្តៅ

Main Menu