ម៉ាសុីនចងដែក

$144.00$254.77

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

不仅仅是扎钢筋_02.jpg
不仅仅是扎钢筋_01.jpg

980详情_04.jpg980详情_03.jpg980详情_01.jpg

扎丝公告.jpg

Additional information

产地

 中国大陆

品牌

 麦福(五金)

质保年限

 3年

型号

 MF-5002

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , ,

Main Menu