ប្រដាប់បាំងផ្សែងពេលចំអិនអាហារ

$3.09

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare
SKU: 10796 Category:

 

基本信息
品名: 加厚铝箔印花灶台挡油板
尺寸: 展开尺寸约84*39cm
材质: 铝箔 包装: OPP
重量: 约45g
颜色: 颜色列表所示,可选

概要:

加厚铝箔材质,隔热防油,可折叠设计,使用灵活,用于灶台上挡溅出来的油污和隔热,防止灶台、墙壁沾满油污,清洁更省心

Additional information

品牌

 集美

货号

 7906

ពណ៍​​​ (រូប)

, ,

Main Menu