ឈុតគេង

$16.80

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Additional information

图案

 卡通动漫

产地

 中国大陆

厚薄

 加厚

品牌

 other/其他

货号

 WJ-6804#绿小兔

面料

 夹棉

适用阶段

 全阶段

上下装分类

 衣裤套件

衣门襟

 对襟

裤长

 长裤

裤门襟

 皮筋

省份

 广东省

材质

 棉

领型

 小翻领

地市

 揭阳市

袖长

 长袖

材质成分

 夹层棉

风格

 可爱

适用季节

 春季 秋季 冬季

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , ,

ទំហំ

, , ,

Main Menu