ឈុតក្មេងប្រុស

$14.00

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

Description

 

 

__________

Specification

Additional information

图案

 其他

产地

 中国大陆

厚薄

 薄款

安全等级

 A类

品牌

 other/其他

货号

 gdsfg364575

适用场景

 爱意表达

是否带帽子

 无

面料

 其他

衣门襟

 套头

适用年龄

 3个月 6个月 12个月 9个月 18个月 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁

按关系送礼

 孩子

适用性别

 男

模特实拍

 实拍有模特

件数

 2件

组合形式

 其他

材质成分

 其他100%

风格

 韩版

适用季节

 春秋

ពណ៍​​​ (រូប)

,

កំពស់

, , , , ,

FAQ

CART

No products in the cart.