គ្រឿងអលង្កាឈុត

$7.98

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

In stock

Compare

Additional information

图案

 植物花卉

品牌

 other/其他

货号

 ожерелье

延长链

 10cm以下

是否多层

 否

价格区间

 25-29.99元

是否带坠

 是

成色

 全新

镶嵌材质

 合金镶嵌人工宝石/半宝石

坠子材质

 合金

链子材质

 合金/镀银/镀金

链子样式

 其他

风格

 欧美

周长

 21cm(含)-50cm(含)

Main Menu