គ្រឿងអលង្កាឈុត

$15.00$25.00 (-40%)

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 Additional information

Weight N/A
图案

 其他

品牌

 other/其他

货号

 necklace

延长链

 无

是否多层

 否

价格区间

 40-49.99元

是否带坠

 是

成色

 全新

镶嵌材质

 合金镶嵌人工宝石/半宝石

坠子材质

 合金

链子材质

 混合材质

链子样式

 其他

风格

 欧美

周长

 21cm(含)-50cm(含)

ពណ៍​​​ (រូប)

Main Menu