គ្រាប់ខូលប៊ីរី

$13.80

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

In stock

Compare
SKU: 10707 Category:

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specification

Additional information

产地

 中国大陆

厂名

 铁岭市扬帆食品有限公司

品牌

 木乃壳

包装种类

 袋装

保质期

 180

储藏方法

 阴凉干燥处存放夏季建议冷藏

配料表

 平榛

食品添加剂

 无添加

省份

 辽宁省

系列

 野队

生产许可证编号

 SC11621122100674

厂址

 铁岭市铁岭县李千户镇花豹冲村

厂家联系方式

 18841030678

净含量

 500g

包装方式

 包装

FAQ

CART

No products in the cart.