កំរាលកាពារទឹក

$20.38$28.85

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 

规格尺寸:90*200cm,120*200cm,150*200cm,180*200cm,200*220cm,适用于0.9米床;1.2米床;1.5米床;1.8米床;2.0米床。【90*200cm和120*200cm是凉席加一只枕套,150*200cm、180*200cm、200*220cm是凉席加两只枕套】枕头尺寸:48*74

Additional information

品牌

 other/其他

种类

 凉席套件

货号

 OTM3Mjc3Mzk3MTU=

材质

 纤维素材料(再生纤维素纤维)

款式

 折叠式

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , , , , , , , ,

ទំហំ

, ,

Main Menu