កាបូប

$23.80

In stock

​ ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ​​ 

Compare
SKU: 10868 Category:

……….
……….

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , ,

图案

 动物图案

品牌

 other/其他

货号

 8969

适用场景

 宴会

大小

 中

箱包外袋种类

 内贴袋

内部结构

 拉链暗袋 夹层拉链袋

成色

 全新

箱包硬度

 软

里料材质

 涤纶

适用对象

 中年

质地

 PU

材质工艺

 压花

流行元素

 鳄鱼纹

是否可折叠

 否

风格

 欧美时尚

款式

 手提包

闭合方式

 拉链

提拎部件类型

 硬把

流行款式名称

 戴妃包

形状

 正梯形

肩带样式

 单根

Main Menu