កាបូបធ្វើការ

$15.50$18.43

In stock

ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

 

Additional information

图案

 纯色

品牌

 tanmesso

货号

 8339

适用场景

 商务

箱包外袋种类

 挖袋

内部结构

 拉链暗袋 手机袋 证件袋 夹层拉链袋 电脑插袋

箱包硬度

 软

成色

 全新

上市时间

 2016年夏季

质地

 PVC

是否可折叠

 是

款式

 单肩包

风格

 休闲

提拎部件类型

 软把

背包方式

 单肩斜挎手提

有无夹层

 有

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , , , , , , , , ,

Main Menu