កាបូបដាក់ឯកសារ

$12.41$15.72

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

***អាចឆ្លាក់logoបាន

Compare
SKU: 10526 Category:

 

Additional information

品牌

 福满兴

封面硬度

 硬面抄

适用场景

 会议 定制

型号

 1501

适用人群

 白领 商务办公人士

页数

 100页以上

封面材质

 仿皮

幅面

 A4

上市时间

 2019-03-18

记事本分类

 皮面本

包装数量

 单本装

装订方式

 活页夹装订

流行元素

 拉链

风格

 人物 简约 日韩 创意潮流 商务

内页材质

 道林纸

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , , ,

Main Menu