កាបូបដាក់សំភារះការិយាល័យ

$9.27

In stock

ដឹកជញ្ជូនចន្លោះពី10-15ថ្ងៃ

Compare

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

, ,

图案

 纯色

品牌

 other/其他

货号

 kp-9236

适用场景

 休闲

大小

 中

箱包外袋种类

 立体袋

内部结构

 卡位 拉链暗袋 手机袋 证件袋

成色

 全新

箱包硬度

 软

里料材质

 涤纶

颜色分类

 黑色 酒红色 棕色

质地

 PU

材质工艺

 软面

流行元素

 车缝线

是否可折叠

 是

风格

 欧美时尚

款式

 单肩包

闭合方式

 拉链

提拎部件类型

 软把

流行款式名称

 托特包

有无夹层

 无

背包方式

 单肩斜挎手提

肩带样式

 双根

Main Menu